Николай Атанасов, “Площад Възраждане”, в: Органични форми (София: Алтера, 2007), 21.

Николай Атанасов, “Мис Америка”, в: Органични форми (София: Алтера, 2007), 55-56.

Николай Атанасов, “Мила Барби”, в: Манифестация (София: Алтера, 2011), 35-36.

Николай Атанасов, “Корони!!!!!”; “Соц-авангард”, в: Станимир Панайотов (съст.), Куиър изкуство в България (София: Билитис, 2010), 37.

Марк Уондърлик, “Грижи се добре за себе си”, превод Биляна Курташева, в: Литературен вестник, бр. 35 (1999), 15.

Марк Доти, “Esta Noche”, превод Ида Даниел, в: Литературен вестник, бр. 35 (1999), 16.